Privacy & Disclaimer

Verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens

Je kunt onze site bezoeken zonder je kenbaar te maken. Wij slaan alleen gegeven op zoals je internet service provider, de pagina van waaruit je ons bezoekt of de naam van het opgevraagde bestand , zonder persoonlijke informatie. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze diensten te verbeteren en er wordt geen conclusie getrokken over je persoon.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld indien je het ons vraagt middels registratie op vrijwillige basis. Wij gebruiken de gegevens die je zonder voorafgaande toestemming dient te verlenen uitsluitend voor de uitvoering en implementatie van het register. Bij de volledige uitvoering van je registratie voor verder gebruik worden de gegevens geblokkeerd en verwijderd tenzij je uitdrukkelijke toestemming verleent..

Gebruik van Cookies

Op meerdere pagina’s gebruiken we cookies om je bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op je computer. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na de browsersessie verwijderd van je harde schijf (zogenaamde sessie-cookies). Overige cookies blijven op je computer en stellen ons in staat om je computer te herkennen bij een volgend bezoek (de zogenaamde lange-termijn cookies). De cookies hebben een vervaltijd van 30 dagen. Onze partners is het niet toegestaan om persoonlijke informatie te verzamelen door via onze site cookies te verwerken of te gebruiken.

Data Security

Je persoonlijke gegevens worden versleuteld met SSL over het internet. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen het verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van gegevens door onbevoegde personen.

Recht

Volgens de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt U recht op gratis informatie over Uw opgeslagen gegevens, en het recht het corrigeren, blokkeren of verwijderen van deze gegevens te eisen.

Copyright

Teksten en beelden:
Alle teksten en beelden op deze website zijn eigendom van Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen en worden beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Indien u informatie wenst over te nemen voor éénder welke vorm van publicatie moet u dit bij Westtoer aanvragen. Contacteer ons via redactie@westtoer.be.

Gebruiksvoorwaarden voor hergebruik van auteursrechterlijk beschermde informatie van Westtoer: 
Westtoer ontwikkelt een aantal recreatieve route- en netwerkstructuren en brengt ze uit als commerciële producten in gedrukte vorm en/of online: fietsnetwerken, wandelnetwerken, lusvormige fietsroutes, lusvormige landschapswandelroutes, lusvormige erfgoedwandelroutes, lusvormige themafietstochten op de fietsnetwerken, lusvormige autoroutes en lusvormige ruiterroutes. Westtoer is niet alleen ontwerper en financier van deze producten, het zorgt ook voor de plaatsing, controle en onderhoud van de bewegwijzering en de startborden. Westtoer wenst het hergebruik van bovenstaande overheidsinformatie door derden, zowel commercieel als niet-commercieel, onder bepaalde voorwaarden toe te staan, rekening houdend met de wetgeving op de auteursrechten en met de wetgeving inzake het hergebruik van overheidsinformatie. De voorwaarden waaronder auteursrechterlijk beschermde informatie van Westtoer door derden kan worden hergebruikt vind je hier.

Aansprakelijkheid

Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op haar websites te verschaffen. Toch neemt Westtoer geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze websites. Westtoer is ook niet verantwoordelijk voor handelingen die door de bezoeker van de websites ondernomen worden op basis van de verstrekte informatie op de websites.

Op deze websites bevinden zich verwijzingen (links) naar andere websites en bronnen. Deze zijn informatief voor de bezoeker van de websites. Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Privacy

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de nieuwsbrief en worden niet aan derden gegeven.

Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wijziging hierop van 11 december 1998. Hierin staat onder andere dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens kostenloos te latenwijzigen of te verwijderen. U kan ofwel zelf uw gegevens aanpassen/verwijderen op de abonnementspagina van deze website ofwel dit per e-mail aanvragen via redactie@westtoer.be.

Westtoer behoudt zich het recht het privacy-beleid te wijzigen mits de abonnees hiervan op de hoogte te stellen op de website of via de nieuwsbrief.