Fietsroute 24.9km

Fietslusjes - Fietsen tussen Brugge en Damme

Welkom op het Fietsnetwerk West-Vlaanderen! Verken de wijde omgeving van Brugge via de knooppunten van dit voor jou uitgestippelde lusje. Je rijdt langs mooie plekken en bezienswaardigheden. De kopjes op de kaart tonen waar je een verfrissende stop kan inlassen. Veel plezier en tot ziens!

Route naar het startpunt:

Je start op de kruising van de Wulpenstraat en het Sasplein, aan knooppunt 23. Knooppunten route: 23 - 50 - 97 - 10 - 34 - 6 - 28 - 71 - 6 - 34 - 92 - 22 - 67 - 63 - 82 - 15 - 21 - 16 - 52 - 18 - 12 - 3 - 23

 • 23 Knooppunt 23 Volg de borden naar knooppunt 50
 • 50 Knooppunt 50 Volg de borden naar knooppunt 97
 • Damse Vaart natuur Onder het Franse bewind ziet keizer Napoleon het economisch en strategisch belang in van een verbinding van de grote Noord-Franse havens met de Westerschelde in Antwerpen, via Nieuwpoort-Plassendale-Brugge-Damme-Sluis-Breskens. In 1810 doet hij een poging Brugge met de Schelde te verbinden door de aanleg van een kanaal, de Damse Vaart. Hiervoor wordt de bedding van de Reie tussen Brugge en Damme gebruikt. Bij dit grootschalig project worden duizenden Spaanse krijgsgevangenen ingezet. Bij de val van het keizerrijk is dit kanaal gegraven tot even voorbij Hoeke. Tussen 1818 en 1824 laat Willem I de waterweg verder doortrekken tot in Sluis. 8000 Brugge
 • 97 Knooppunt 97 Volg de borden naar knooppunt 10
 • Provinciedomein Fort van Beieren Hier vind je overblijfselen van een aarden fort uit het begin van de 18de eeuw en de site van een in 1956 afgebroken kasteel. Zijn naam verwijst naar de Oostenrijkse landvoogd Maximiliaan van Beieren. Een netwerk van paden laat je kennis maken met een gevarieerd landschap met vooral bos, weiden, aarden wallen, gedeeltelijk dichtgegroeide grachten, de overblijfselen van een ommuurde moestuin, een hoevecomplex en kromgewaaide Marilandica-populieren. https://www.west-vlaanderen.be/domeinen/fortvanbeieren  |  +32 50 40 32 56
  Kasteeldreef 21  |  8000 Brugge
 • 10 Knooppunt 10 Volg de borden naar knooppunt 34
 • 34 Knooppunt 34 Volg de borden naar knooppunt 6
 • Schellemolen De Schellemolen werd in 1867 gebouwd op de wal van een oude houten molen. Sedert eeuwen stond hier een banmolen waarvan het leenrecht in 1267 aan de stad werd verkocht door gravin Margareta van Constantinopel. De Schellemolen is een beschermd monument dat beheerd wordt door het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht. In de molenwal is een olieslagerij ondergebracht.

  De molen is open in het weekend tussen 9u30 en 12u30 en 13u00 tot 18u00 vanaf het paasweekend tot en met eind september.
  http://www.toerismedamme.be/Schellemolen  |  +32 50 28 86 10
  Damse Vaart West  |  8340 Damme
 • De Stadswallen van Damme Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), werd Damme door de Spaanse bezetter uitgebouwd tot een garnizoenstad met een stervormige omwalling. Nadat het militair belang van Damme verdween, ontwikkelden zich in de grachten diverse biotopen. Van open water, drijftillen, vochtige weiden, hooilanden en rietkragen tot moerasbos. Een prachtig stukje natuur! Doorheen de site, die 28 hectare groot is, loopt een educatief wandelpad. Infopanelen laten de bezoeker kennismaken met zowel cultuurhistorische als ecologische aspecten. Het wandelpad is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De wandeling kan je starten aan de parking Damse Vaart-Zuid of parking Oude Sluissedijk. https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/stadswallen-van-damme
  Damse Vaart-Zuid  |  8340 Damme
 • 6 Knooppunt 6 Volg de borden naar knooppunt 28
 • Bezoekerscentrum Damme en de Zwinstreek De Zwinstreek is één van de belangrijkste groengebieden in Vlaanderen. Nergens anders is de samenhang tussen geschiedenis, cultuur, natuur en landschap zo zichtbaar aanwezig als hier. In het hart van de Zwinstreek ligt het historische stadje Damme. Op een steenworp van het stadhuis prijkt al ruim vijf eeuwen de statige patriciërswoning ‘Huyse de Grote Sterre’, waar ook het bezoekerscentrum zijn onderdak heeft.

  Een infomodule naast de bezoekersbalie maakt je wegwijs in het aanbod van fietsnetwerken, wandelroutes en ruiterroutes. Daarnaast vind je er informatie over de belevingsmogelijkheden in natuurgebieden, dorpen of stadjes enz. Via historische kaarten, tijdslijnen, interactieve computertoepassingen en multimediale technieken je je verdiepen in cultuur-historische en toeristisch-recreatieve informatie over de streek.

  De nieuwe permanente tentoonstellingsmodules zijn opgebouwd rondom drie belangrijke thema's: het ontstaan en de evolutie van Damme, het landschap van de Zwinstreek en de forten en verdedigingswerken van de Staats-Spaanse Linies. Met historische kaarten, tijdslijnen, interactieve computertoepassingen en multimediale technieken kan je je verdiepen in de streek. Het ontstaan van de stad, de vormgeving van een middeleeuwse havenstad tot een unieke stadsversterking, de ontstaansgeschiedenis van het polderlandschap, stap voor stap gewonnen op zee door dijkenbouw tot en met het ontstaan van de grens tussen de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden na de Tachtigjarige Oorlog, ... het zijn stuk voor stuk elementen van het verhaal die een bezoek aan eigen streek kleur en inhoud geven. Deze items in de tentoonstelling geven inkijk in de identiteit van de grensstreek en geven de Zwinstreek een unieke plaats in de ruimere toeristische regio van het Brugse Ommeland.
  http://www.toerismedamme.be/bezoekerscentrum  |  +32 50 28 86 10
  Jacob van Maerlantstraat 3  |  8340 Damme
 • Uilenspiegelmuseum In het Uilenspiegelmuseum ontdek je alles over de legende van Tijl Uilenspiegel. De MuseumVertelWandeling zorgt voor een leuke middag voor de kleinsten, en de uilenspiegel-schattenjacht is uitgestippeld voor kinderen ouder dan acht. Het adres waar jong en oud wordt geboeid! http://www.visitdamme.be/uilenspiegelmuseum  |  +32 50 28 86 10
  Jacob van Maerlantstraat 3  |  8340 Damme
 • Stadhuis Damme Het gotische stadhuis van Damme dateert uit de 15de eeuw. In de nissen op de voorgevel zie je belangrijke personen uit de Damse geschiedenis. Op de rechterhoek van het stadhuis hangen 2 justitiestenen. De klokketoren biedt onderdak aan een beiaard met 39 klokken. Ook de zonnewijzer en het uurwerk zijn 15de eeuws. Het stadhuis kan je bezoeken tijdens tentoonstellingen. http://www.toerismedamme.be/Stadhuis  |  +32 50 28 86 10
  Markt  |  8340 Damme
 • 28 Knooppunt 28 Volg de borden naar knooppunt 71
 • 71 Knooppunt 71 Volg de borden naar knooppunt 6
 • 6 Knooppunt 6 Volg de borden naar knooppunt 34
 • 34 Knooppunt 34 Volg de borden naar knooppunt 92
 • 92 Knooppunt 92 Volg de borden naar knooppunt 22
 • Natuurgebied Verbrand Fort In 1703, tijdens de Spaanse Successieoorlog, leggen Franse troepen de redoute “Verbrand Fort” aan. De redoute behoorde tot het klassieke type van een vierkante redoute met een gracht, een voorwal en een verdedigingswal. In het midden stond een houten uitkijktoren, die nu afgebrand is, vandaar de naam Verbrand Fort. Het fungeerde als één van de voorposten van het grotere Fort van Beieren.

  Dit natte weiland met een opvallende verhevenheid in het midden, werd in 2001 omwille van zijn cultuurhistorische en natuurwaarden aangekocht door Wielewaal Brugge. Nu is het een beschermd natuurgebied in beheer van Natuurpunt Damme. De resten van de omwallingsgracht herbergen nog een zeer interessante water en oevervegetatie. Ganzen, water en weidevogels komen er graag foerageren.
  http://www.toerismedamme.be/  |  +32 50 28 86 10
  Romboutswervedijk  |  8340 Damme
 • 22 Knooppunt 22 Volg de borden naar knooppunt 67
 • 67 Knooppunt 67 Volg de borden naar knooppunt 63
 • 63 Knooppunt 63 Volg de borden naar knooppunt 82
 • 82 Knooppunt 82 Volg de borden naar knooppunt 15
 • 15 Knooppunt 15 Volg de borden naar knooppunt 21
 • 21 Knooppunt 21 Volg de borden naar knooppunt 16
 • 16 Knooppunt 16 Volg de borden naar knooppunt 52
 • 52 Knooppunt 52 Volg de borden naar knooppunt 18
 • Kasteel van Male De Sint-Trudoabdij is een klooster van de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf dat van 1954 tot 2013 was gevestigd in het kasteel van Male. In 2013 kwam het kasteel in privéhanden en is het niet meer toegankelijk. +32 50 36 70 20
  Pelderijnstraat 14  |  8310 Brugge
 • 18 Knooppunt 18 Volg de borden naar knooppunt 12
 • 12 Knooppunt 12 Volg de borden naar knooppunt 3
 • 3 Knooppunt 3 Volg de borden naar knooppunt 23
 • 23 Knooppunt 23 U heeft het einde van uw route bereikt.

Help - hoe werkt het?

Download de smartphone app

De West-Vlinderen app weet dankzij de gps van je smartphone waar je je bevindt en kan je meteen een route op maat voorstellen. Aan de hand van knooppuntnummers fladder je vervolgens van de ene naar de andere locatie. Een tik op het scherm volstaat om er alles over te vernemen. Voldoet de route niet aan je wensen, dan schud je even met je toestel voor een nieuwe suggestie.

Gebruik deze website

Je kan ook hier op deze website een nieuwe wandel- of fietstocht uitkiezen. Net zoals op de app kan je vooraf bepalen waar je tocht aan moet beantwoorden. Zodra je een traject hebt uitgetekend, kan je de kaart en de knooppunten die je wil volgen afprinten. Of je kan de unieke code naar je smartphone doorsturen. En delen met je vrienden uiteraard.

Volg een West-Vlinder via de Unieke Code

West-Vlinderaars laten sporen na. Elke route die ze uittekenen, kan ook jij volgen. Ofwel sturen ze jou via Twitter of Facebook de unieke code door ofwel fladder je door de lijst die op de app of op deze website wordt bewaard. Heb je ergens een unieke code voor een route gevonden? Er zijn 3 mogelijkheden om deze route te bekijken: Routecode 1. Geef de code in op het zoekscherm op de website 2. Download de West-Vlinderen app voor Android of iPhone en geef bij het opstartscherm de code in. 3. Kopieer de code (bv. PYygM) achteraan in de URL net na "detail/" : https://west-vlinderen.be/routes/detail/PYygM/

×